Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Do animacji foto-01_1 Do animacji foto-04 Do animacji foto-05 Do animacji foto-06 Do animacji foto-18 Do animacji foto-19 Do animacji foto-20 Do animacji foto-21
Do animacji foto-35_1 Do animacji foto-37 Do animacji foto-41 Do animacji foto-44 Do animacji foto-49 Do animacji foto-50 Do animacji foto-54 Do animacji foto-57 Do animacji foto-58 Do animacji foto-59 Do animacji foto-60 Do animacji foto-61 Do animacji foto-65 Do animacji foto-66 Do animacji foto-69 Do animacji foto-70 Do animacji foto-72
Zamknij Zatrzymaj Uruchom
Nowiny24     |     Życie Podkarpackie     |     Wiadomości Polskiej Agencji Prasowej     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Materiały promocyjne - eInclusion - Strona internetowa Gminy Wielkie Oczy.

 

Pobierz PDF

Materiały promocyjne

 

 

- 72dpi_naglowek_2.jpg

Wielkie Oczy, dn. 08.07.2013 r.

UG.1335.09.2013

Gmina Wielkie Oczy
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
tel./fax 16 631 01 26
ug@wielkieoczy.info.pl
www.wielkieoczy.info.pl

Projekt nr POIG.08.03.00-18-178/12

Zapytanie ofertowe
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro

„Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych”

W związku z realizacją przez Gminę Wielkie Oczy projektu pn:: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promujących projekt.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest kierować się art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.

Materiały promocyjne muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, Warszawa, grudzień 2012. Projekty materiałów przygotowane zgodnie z ww. wytycznymi muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamówienie materiałów obejmuje również ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

Nazwa i adres Zamawiającego
Urząd Gminy w Wielkich Oczach, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Opis przedmiotu zamówienia
I. Nazwa przedmiotu zamówienia
Przygotowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy”.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przygotowanie projektu i wykonanie tablic informacyjnych:
a) ilość: 4 szt.,
b) opis/rodzaj: szerokość 700 mm x wysokość 500 mm, materiał - plexi, nadruk – kolor, tablica wewnętrzna.
Ostateczna forma tablicy oraz jego zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.
2. Przygotowanie projektu i wykonanie plakatów:
a) ilość: 500 szt.
b) opis/rodzaj: format A2, papier kredowy połysk, gramatura min. 250 g/m2, jednostronny wielokolorowy w skali CMYK.
Ostateczna forma plakatu oraz jego zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.
3. Przygotowanie projektu i wykonanie ulotek:
a) ilość: 500 szt.;
b) opis/rodzaj: format B5, papier kredowy matowy, gramatura min.  135 g/m2, dwustronny wielokolorowy w skali CMYK;
Ostateczna forma ulotki oraz jego zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.
4. Przygotowanie projektu i wykonanie naklejek:
a) ilość: 160 szt.
b) opis/rodzaj: szerokość 50 mm x wysokość 15 mm, naklejka samoprzylepna - folia o dużej mocy kleju, odporna są na niską i wysoką temperaturę, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, nadruk kolorowy.
Ostateczna forma naklejki oraz jego zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.
5. Przygotowanie projektu i wykonanie naklejek:
a) ilość: 70 szt.
b) opis/rodzaj: szerokość 120 mm x wysokość 40 mm, naklejka samoprzylepna - folia o dużej mocy kleju, odporna są na niską i wysoką temperaturę, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, nadruk kolorowy.
Ostateczna forma naklejki oraz jego zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania materiałów promocyjnych wynosi 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
Ofertę na wykonanie niniejszej usługi należy złożyć w terminie do 15 lipca 2013 r. do godz. 12:00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania:
- osobiście w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy;
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy z dopiskiem: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy – materiały promocyjne” (liczy się data wpływu);
- na adres e-mailowy: ug@wielkieoczy.info.pl w tytule wpisując: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy – materiały promocyjne” (liczy się data wpływu)

Termin związania ofertą
30 dni

Kryteria oceny ofert
Najniższa cena.

Warunki płatności
Przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

Osoba do kontaktów
Krzysztof Bołotiuch, Tel. 16 631 01 13 wew. 18
Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl, w tytule wpisując: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy – materiały promocyjne”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej www.wielkieoczy.info.pl informację o wyborze Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe + Formularz ofertowy (pdf)

Zapytanie ofertowe + Formularz ofertowy (doc)

Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego:

 1. Czy tablice muszą być koniecznie wykonane z plexi?
  Tak, plexi
 2. Jakiej grubości m.a być płyta pod tablice?
  5 mm.
 3. Czy naklejki będą do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego?
  Naklejki będą do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
 4. Jeżeli tablice są wewnętrzne proponuje materiał PCV zamiast plex jest znacznie tańszy - proszę o podanie grubości materiału, proponuję 3mm, oraz czy konieczne jest stosowanie ram stalowych konstrukcyjnych.
  Tablice z materiału plexi, grubość 5 mm, tablice będą przykręcane do ścian.

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17 lipca 2013 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25 lipca 2013 r.)


Wzory opracowanych materiałów promocyjnych:

- tablica informacyjna - wzór

- plakat - wzór

- ulotka - wzór strona 1 - wzór strona 2

- nalepki - wzór nr 1 - wzór nr 2

 

Krzysztof Bołotiuch
Cała Polska czyta dzieciom CEiDG Innowacyjna Gospodarka Wirtualne Muzea Podkarpacia
Dane kontaktowe

Urząd Gminy Wielkie Oczy
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
Tel.: 16 631 012 6
E-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

NIP: 793-13-01-368
Regon: 000548123

Godziny pracy

Poniedziałek do Piątku - 7:15 do 15:15

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności