Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Do animacji foto-01_1 Do animacji foto-04 Do animacji foto-05 Do animacji foto-06 Do animacji foto-18 Do animacji foto-19 Do animacji foto-20 Do animacji foto-21
Do animacji foto-35_1 Do animacji foto-37 Do animacji foto-41 Do animacji foto-44 Do animacji foto-49 Do animacji foto-50 Do animacji foto-54 Do animacji foto-57 Do animacji foto-58 Do animacji foto-59 Do animacji foto-60 Do animacji foto-61 Do animacji foto-65 Do animacji foto-66 Do animacji foto-69 Do animacji foto-70 Do animacji foto-72
Zamknij Zatrzymaj Uruchom
Nowiny24     |     Życie Podkarpackie     |     Wiadomości Polskiej Agencji Prasowej     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Historia /zarys/ - ZS w Łukawcu - Oświata - Strona internetowa Gminy Wielkie Oczy.

 

Pobierz PDF

Historia /zarys/

 

Historia szkoły w zarysie

Początki szkolnictwa w Łukawcu sięgają II połowy XIX. Zanim jeszcze szkoła powstała niektórzy rodzice posyłali swoje dzieci do domu kościelnego Franciszka Kawalerskiego, zwanego Kramarczykiem. Ten za drobną opłatą uczył podstaw czytania i pisania.

W. Czarnecki w swoich wiadomościach zebranych w przewodniku po ziemi lubaczowskiej podaje, że pierwszy budynek szkolny powstał w 1880 roku. Stał na tym samym placu co obecny, tylko bliżej drogi. Był on zwykłą chatą krytą strzechą. Mieściła się w nim jedna izba szkolna oraz pokoik i kuchnia dla nauczyciela. Kończono cztery klasy, była też jakaś klasa dopełniająca. Chodzono do szkoły najwyżej do 12 lat, wielu uczniów kończyło ją wcześniej, bo dzieci były potrzebne w domu do pomocy. W tej szkole uczono się do października 1920 r. tj. 28 lat. Przetrwała ona I wojnę światową, lecz spłonęła w wielkim pożarze Łukawca 4 października 1920 r. Przez jakiś czas nauka odbywała się w izbach wynajmowanych u gospodarzy i w sali Domu Ludowego. W tych warunkach uczono się do 1936 roku, kiedy to ukończono wznoszenie nowego budynku szkolnego. Udało się to dzięki inicjatywie pracującego tu już Bolesława Müllera, który objął też kierownictwo szkoły. Murowany, piętrowy budynek stanął na dawnym placu szkolnym, a już we wrześniu tego roku rozpoczęto w nim naukę. B. Müller był nie tylko nauczycielem, ale i społecznikiem, który dla miejscowej społeczności miał wielkie zasługi. Jako oficer rezerwy pułku podhalańskiego w sierpniu 1939 roku opuścił wieś, rodzinę i szkołę, by nigdy już nie powrócić – trafił do obozu jenieckiego w Starobielsku i podzielił los polskich oficerów zamordowanych na Wschodzie.

Rozpoczęła się wojna. Do Łukawca wkroczyli najpierw Niemcy, potem Rosjanie. Zmieniono organizację i oddziały szkolne. Funkcję kierownika szkoły pełniła Zofia Müller, aż do 13 kwietnia 1940 roku, kiedy to wraz z dziećmi została wywieziona do Kazachstanu. Nauka w szkole trwała z różnymi przerwami, a budynek szkolny pełnił w czasie wojny rozmaite funkcje: szpitala, schronu, posterunku MO. Ocalał, ale został obrabowany i zdewastowany.

Pierwszy po wojnie, już w Polsce Ludowej, początek roku szkolnego odbył się 10 września 1945 r. Funkcję dyrektora szkoły znów objęła Z. Müller, która wróciła z zesłania. Trudno początkowo mówić o normalnych warunkach pracy, co roku ulegają one jednak poprawie wraz z odradzającym się życiem. Grono nauczycielskie jest skromne. Od 1949/50 r. szkoła staje się 7-klasowa, o 4, 5 a nawet 6 nauczycielach. Nie była szkołą zbiorczą, ale uczęszczali tu do klas VI i VII uczniowie z Majdanu Lipowieckiego i Szczutkowa, do czasu utworzenia tych klas w swoich miejscowościach. Liczba uczniów w latach 1951–1960 wynosiła od 185 do 250.

Od roku 1953/4, po przejściu na urlop pani Z. Müller, obowiązki kierownika do roku 1960/61 pełniła długoletnia nauczycielka, G. Wnorowska, a po jej przejściu na emeryturę pracujący tu jako nauczyciel Edward Misztal. Jak pisze w kronice szkolnej G. Wnorowska, „(…) w obsadzie stanowisk nauczycielskich były wciąż zmiany, skład osobowy uczących zmieniał się co roku, a nawet w ciągu roku. Przyczyny były różne. Ta płynność miała wybitnie ujemny wpływ na wyniki pracy dydaktycznej.” Zaznaczyć trzeba, że warunki pracy w Łukawcu w pierwszych latach po wyzwoleniu były pod wieloma względami, szczególnie mieszkaniowymi, trudne. Dlatego w 1961 roku powstał dom dla nauczycieli (2 mieszkania rodzinne i 3 kawalerskie ze wspólną kuchnią). W szkole odbywała się też w miesiącach zimowych nauka wieczorowa na kursach dla dorosłych, szkoła organizowała Uniwersytet Powszechny, Szkołę Zdrowia, kursy Przysposobienia Rolniczego dla młodzieży.

W latach 60-tych rozpoczęto rozbudowę szkoły, w tej części mieści się obecnie szkoła podstawowa. Od 1969 roku to już szkoła 8-klasowa. W 1969 roku nadano jej imię „Bohaterów września 1939 roku”. Na pamiątkowej tablicy czytamy: „Ku wiecznej chwale bohaterskim obrońcom ziemi ojczystej, synom ziemi lubaczowskiej, kpt. Władysławowi Ważnemu, płk. Stanisławowi Dąbkowi, gen. Józefowi Kustroniowi oraz innym imiennym i bezimiennym bohaterom września 1939 roku (…)”.

Kolejni dyrektorzy szkoły to pan Jerzy Soboń (od roku szkolnego 1972/3) i pan Antoni Mach (od 1979/80). Powstaje też oddział przedszkolny. Od roku szk. 1981/2 pracuje się już pięciodniowym tygodniem zajęć.

W listopadzie 1988 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. 13 kwietnia 1991 roku dokonano wmurowania i poświęcenia tablicy poświęconej pamięci B. Müllera, kierownika szkoły w latach 1930-39, więźnia Starobielska.

Rok szkolny 1994/5 wzbogacił szkołę o długo oczekiwaną salę gimnastyczną, pracownię komputerową - jedną z pierwszych w powiecie (część środków pochodziła ze sprzedaży drzewa z lasu wiejskiego), jedną salę lekcyjną w dobudowanej części szkoły. Wciąż modernizowano placówkę, teraz przyszła kolej na centralne ogrzewanie i... sanitariaty w budynku (rok szkolny 1996/7).

Kolejne lata przyniosły zmiany związane z reformą edukacji. W roku szkolnym 1999/2000 utworzono gimnazjum. Umieszczono go w „starej”, przedwojennej części budynku, która została wyremontowana. Dyrektorem Gimnazjum Nr 2 została pani Bronisława Dukacz. W październiku 2000 roku szkole nadano imię Jana Pawła II i sztandar, poświęcony przez bp. Mariusz Leszczyńskiego. Gimnazjum należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Kilka lat później powołano Zespół Szkół, który zaczął funkcjonować od 1 września 2004 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej pan A. Mach przeszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora Zespołu przejęła pani Bronisława Dukacz, dotychczasowy dyrektor gimnazjum. W październiku ks. bp Jan Śrutwa poświęcił pamiątkową tablicę na gimnazjum, związaną z Patronem, Janem Pawłem II.

Od 30 kwietnia 2007 r. Zespół Szkół w Łukawcu ma nowego dyrektora, panią Bogumiłę Skoczyńską.

Szkoła od początku swego istnienia, a więc czasów przedwojennych była nie tylko miejscem nauki, ale i ośrodkiem kultury i wielu inicjatyw środowiskowych. Jej historia to czas przeróżnych przemian społecznych, gospodarczych i reform oświatowych. Od początku nadrzędnym celem szkoły jest, aby uczniowie jak najlepiej zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności i wartości. Wciąż się tu wiele dzieje.

Jak czytamy w kronice szkolnej, „(…) tyle lat życia szkolnego to zdawałoby się nuda i jednostajność. A jednak, jeśliby napisać powieść, nie wykraczając poza historię tej szkoły, okazałoby się, że jest to patetyczna historia wsi, historia Polski, historia wreszcie człowieka we wszystkich niemal przejawach jego losów, i osobistych, i społecznych. Rozmaitości nie brakłoby w tych dziejach.
I tak jest nadal...

Krzysztof Bołotiuch
Cała Polska czyta dzieciom CEiDG Innowacyjna Gospodarka Wirtualne Muzea Podkarpacia
Dane kontaktowe

Urząd Gminy Wielkie Oczy
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
Tel.: 16 631 012 6
E-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

NIP: 793-13-01-368
Regon: 000548123

Godziny pracy

Poniedziałek do Piątku - 7:15 do 15:15

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności