Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Do animacji foto-01_1 Do animacji foto-04 Do animacji foto-05 Do animacji foto-06 Do animacji foto-18 Do animacji foto-19 Do animacji foto-20 Do animacji foto-21
Do animacji foto-35_1 Do animacji foto-37 Do animacji foto-41 Do animacji foto-44 Do animacji foto-49 Do animacji foto-50 Do animacji foto-54 Do animacji foto-57 Do animacji foto-58 Do animacji foto-59 Do animacji foto-60 Do animacji foto-61 Do animacji foto-65 Do animacji foto-66 Do animacji foto-69 Do animacji foto-70 Do animacji foto-72
Zamknij Zatrzymaj Uruchom
Nowiny24     |     Życie Podkarpackie     |     Wiadomości Polskiej Agencji Prasowej     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Przyroda - Charakterystyka Gminy - Strona internetowa Gminy Wielkie Oczy.

 

Pobierz PDF

Przyroda

 

Gmina położona jest na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, stanowiącego jeden z jedenastu mezoregionów Kotliny Sandomierskiej. Są to tereny pokryte niewysokimi wzniesieniami (ok. 200 m. n. p. m.), w głównej mierze mające charakter rolniczy. Obszar ten charakteryzuje się dość niską jakością gleb (głównie IV- VI klasa bonitacji). Około 50% obszaru gminy pokrywają lasy, w których dominującymi gatunkami są dąb, olcha, sosna i brzoza. Dzięki tak wysokiemu wskaźnikowi lesistości gmina może poszczycić się niskim skażeniem środowiska naturalnego. Lasy znajdują się pod zarządem dwóch nadleśnictw:

  • Lubaczów - obejmującym swym zasięgiem sołectwa: Bihale, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Wólka Żmijewska, Żmijowiska oraz Wielkie Oczy,
  • Radymno - obejmującym sołectwa: Potok Jaworowski, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Skolin.

Na terenie gminy Wielkie Oczy dominuje klimat umiarkowany, z wydłużonym okresem wegetacji roślin, co niekorzystnie odbija się na uprawach, a w konsekwencji na dochodach rolników.

Gmina posiada bogactwa naturalne, tj. czwartorzędowe złoża piasku i gliny - eksploatowane wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców oraz złoża ropy i gazu ziemnego, które wydobywa się od kilkudziesięciu lat. Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego zlokalizowana jest w Żmijowiskach i stanowi składową obszaru górniczego „Lubaczów". Instytucją, która na podstawie koncesji nr 110/94 zajmuje się eksploatacją złóż jest Polskie Górnictwo i Gazownictwo S.A. - Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku.

Gmina Wielkie Oczy leży w prawobrzeżnej zlewni rzeki San. Przez terytorium gminy przepływają dwie rzeki; Lubaczówka i Szkło. Rzeka Szkło wypływa ze źródła w miejscowości o tej samej nazwie w obwodzie lwowskim na terenie Ukrainy i wyznacza południową granicę gminy przepływając przez sołectwa Skolin, Kobylnica Ruska i Kobylnica Wołoska. Przebiegający przez miejscowość Wielkie Oczy potok Groń stanowi prawy dopływ rzeki. Północno-zachodnią granicę gminy Wielkie Oczy wyznacza rzeka Lubaczówka. Swój początek bierze jako Zawadówka na Roztoczu Wschodnim, na Ukrainie. Przepływa między innymi przez miasto Lubaczów oraz wzdłuż sołectwa Bihale.

Na terenie gminy zasoby wód podziemnych znajdują się na poziomie utworów czwartorzędowych, co niekorzystnie odbija się na ich walorach smakowych. Najbliższy zbiornik wód podziemnych, oznaczony na mapie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce numerem 428 - "Dolina Kopalna Biłgoraj - Lubaczów" znajduje się w Lubaczowie, a zatem nie obejmuje swym obszarem gminy Wielkie Oczy. Na terenie gminy działa sieć wodociągowa, zaś niektórzy mieszkańcy czerpią wodę z przydomowych studzienek, niemniej jednak jej jakość jest dość niska.

Na terenie gminy znajdują się obszary podlegające ochronie, gdzie ustanowiono kilka pomników przyrody. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej. Oto kilka z nich:

  • Kobylnica Wołoska - dwa dęby szypułkowe, wysokość: 24 m i 26 m, obwód pnia na wysokości 1,5 m: 590 cm i 800 cm,
  • Majdan Lipowiecki - dąb szypułkowy, wysokość: 24 m, obwód pnia na wysokości 1,5 m: 465 cm,
  • Kobylnica Ruska - dąb szypułkowy; obwód pnia na wysokości 1,5 m: 525 cm, wysokość: 25 m; kasztanowiec zwyczajny; obwód pnia na wysokości 1,5 m: 320 cm, wysokość: 24 m,
  • Kobylnica Ruska - dąb szypułkowy; obwód pnia na wysokości 1,5 m: 370 cm, wysokość: 25 m; osiem lip drobnolistnych; obwody pni na wysokości 1,5 m: od 270 do 360 cm, wysokość: od 23 do 26 m; sześć lip drobnolistnych obwody pni na wysokości 1,5 m: od 250 - 270 cm; dąb o obwodzie pnia 350 cm; kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 270 cm,
  • Łukawiec - dąb szypułkowy o obwodzie pnia na wysokości 1,5 m - 480 cm i wysokości 24 metrów.
Krzysztof Bołotiuch
Cała Polska czyta dzieciom CEiDG Innowacyjna Gospodarka Wirtualne Muzea Podkarpacia
Dane kontaktowe

Urząd Gminy Wielkie Oczy
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
Tel.: 16 631 012 6
E-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

NIP: 793-13-01-368
Regon: 000548123

Godziny pracy

Poniedziałek do Piątku - 7:15 do 15:15

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności